Charles, Janice

Janice Charles

 

Cyfeiriad:   

365 Barry Road

Y Barri

CF62 8HG

 

 

  • 07720 063573

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (Cadeirydd)
  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Cyd-Gyngor Cymru: Ochr y Cyflogwyr
  • Cymdeithas Lluoedd Wrth Gefn a Chadeidiau Cymru

 

Hyrwyddwr Aelodau 

  • Y Lluoedd Argog

  • Cynfilwyr

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 7 88% 1
Cyswllt Cymunedol 4 3 75% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 9 5 56%
Trwyddedu Statudol 2 2 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

 

Ward: Illtyd