Cox, Geoff

Geoffrey A. Cox

 

Cyfeiriad: 

27 St. Johns Close

Y Bont-faen

CF71 7HN

 

  • 07866 525711

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 

Cyrff Allanol

  • Cyd Bwyllgor Amolsgfa Llangrallo

  • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3 3 100%  
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 1 1 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

 

Cofrestr Buddiant

Ward: Y Bont-faen

Manylion bywgraffyddol

 

Ar ôl graddio o Goleg y Brifysgol Abertawe, gweithiodd y Cynghorydd Geoffrey Cox i British Steel cyn sefydlu ei fusnes hyfforddi ac ymgynghori ei hun.

 

Mae wedi ymddeol bellach, a’i swydd olaf oedd gweinyddydd i Esgobaeth yr Eglwys yng Nghymru, Llandaf.

 

Bu Geoff yn byw yn y Bont-faen er 1971, a chafodd ei ethol i Gyngor Bro Morgannwg mewn isetholiad yn 2001 i gynrychioli ward y Bont-faen.

 

Mae’n aelod o Gyngor Tref y Bont-faen a Llanfleiddan, a bu’n Faer y Bont-faen yn 2000/01.

 

Swyddog llywodraeth leol wedi ymddeol yw ei wraig, Susan. Mae ganddynt ddau o blant, ac mae un ohonynt yn byw yn Sbaen gyda’i theulu.