Cox, Geoff

Geoffrey A. Cox

 

Cyfeiriad: 

27 St. Johns Close

Y Bont-faen

CF71 7HN

 

  • 07866 525711

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

    • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol  
    • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru (Cadeirydd) 

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Rhagoriaeth y Gymdeithas ar Gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo 
  • Cyd Bwyllgor Prosiect Gwyrdd
  • Grŵp Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru
  • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)        
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

Ward: Y Bont-faen

Manylion bywgraffyddol

 

Ar ôl graddio o Goleg y Brifysgol Abertawe, gweithiodd y Cynghorydd Geoffrey Cox i British Steel cyn sefydlu ei fusnes hyfforddi ac ymgynghori ei hun.

 

Mae wedi ymddeol bellach, a’i swydd olaf oedd gweinyddydd i Esgobaeth yr Eglwys yng Nghymru, Llandaf.

 

Bu Geoff yn byw yn y Bont-faen er 1971, a chafodd ei ethol i Gyngor Bro Morgannwg mewn isetholiad yn 2001 i gynrychioli ward y Bont-faen.

 

Mae’n aelod o Gyngor Tref y Bont-faen a Llanfleiddan, a bu’n Faer y Bont-faen yn 2000/01.

 

Swyddog llywodraeth leol wedi ymddeol yw ei wraig, Susan. Mae ganddynt ddau o blant, ac mae un ohonynt yn byw yn Sbaen gyda’i theulu.