Cox, Geoff

Geoffrey A. Cox

 

Cyfeiriad: 

27 St. Johns Close

Y Bont-faen

CF71 7HN

 

 • 07866 525711

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 

Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir (Yn lle)
  • Pwyllgor Ystadau Deddf Eglwys Cymru (Cadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Rhagoriaeth y Gymdeithas ar Gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo 
 • Cyd Bwyllgor Prosiect Gwyrdd
 • Grŵp Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru
 • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019) 

 5

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 4 57% 3
Cabinet 20 18 90% 2
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 7 4 57% 3
Trwyddedu Statudol 2 1 50%
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir (Yn ller) 4 0 0%  
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 3 3 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

Ward: Y Bont-faen

Manylion bywgraffyddol

 

Ar ôl graddio o Goleg y Brifysgol Abertawe, gweithiodd y Cynghorydd Geoffrey Cox i British Steel cyn sefydlu ei fusnes hyfforddi ac ymgynghori ei hun.

 

Mae wedi ymddeol bellach, a’i swydd olaf oedd gweinyddydd i Esgobaeth yr Eglwys yng Nghymru, Llandaf.

 

Bu Geoff yn byw yn y Bont-faen er 1971, a chafodd ei ethol i Gyngor Bro Morgannwg mewn isetholiad yn 2001 i gynrychioli ward y Bont-faen.

 

Mae’n aelod o Gyngor Tref y Bont-faen a Llanfleiddan, a bu’n Faer y Bont-faen yn 2000/01.

 

Swyddog llywodraeth leol wedi ymddeol yw ei wraig, Susan. Mae ganddynt ddau o blant, ac mae un ohonynt yn byw yn Sbaen gyda’i theulu.