Crowley, Robert

Robert Crowley

 

Cyfeiriad:   

63 Highwalls Avenue

Dinas Powys

CF64 4AP

 

  • 07720 063551

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Safonau
  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru
  • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol%Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 7 88% 1
Apeliadau 1 1 100%  
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 9 4 44% 5
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 9 9 100%  
Trwyddedu Statudol 2 2 100%  
Safonau 6 4 67% 2
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau 1 1 100%  
Ymddiriedolaeth 0      

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Dinas Powys