Crowley, Robert

Robert Crowley

 

Cyfeiriad:   

63 Highwalls Avenue

Dinas Powys

CF64 4AP

 

  • 07720 063551

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr  
  • Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol   
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru  

Cyrff Allanol

  • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol%Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  6  6 100%  
Apeliadau        
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)  8  7 88% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 8 7 88% 1
Trwyddedu Statudol        
Penodiad Uwch Reoli  3 3 100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 2 100%  
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 4 4 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Dinas Powys