Crowley, Robert

Robert Crowley

 

Cyfeiriad:   

63 Highwalls Avenue

Dinas Powys

CF64 4AP

 

  • 07720 063551

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr  
  • Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol   
  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru  

Cyrff Allanol

  • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol%Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Apeliadau        
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)        
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 1 1 100%  
Trwyddedu Statudol        
Penodiad Uwch Reoli        
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol        
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 1 0 0% 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Dinas Powys