Andrew R.T. Davies

 

 

  • 07804 260032

  • artdavies@valeofglamorgan.gov.uk

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Ymchwilio

  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

 

Cyrff Allanol

  • Clwb Bowlio'r Rhws

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020) 

 

Not a Member of the Committee

Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019
Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd yma
Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  

Y Cyngor

3

3 100%

 

Ymchwilio

 

 

 

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

4

3

75%

1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau


 

Ward: Y Rhws