Drake, Pamela

Pamela Drake BA Hons

 

Cyfeiriad: 

2 Parc Clwyd

Springfields

Y Barri

CF63 1DS

 

 • 07720 063536

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

   • Pwyllgor Archwilio
   • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
   • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio
   • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd
   • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
   • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
   • Pwyllgor Cynllunio
   • Pwyllgor Ymddiriedolaeth (Cadeirydd)
   • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru

Cyrff Allanol

 • Awdurdid Tan ac Achub De Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Archwilio        
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi        
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio)        
Cynllunio        
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus        
Trwyddedu Statudol        
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Castleland

Amserau cymorthfeydd

 

Cynhelir pob cymhorthfa ar drydydd dydd Sadwrn y mis yn yr ystafell gymunedol fach yn Llyfrgell y Barri, Sgwâr y Brenin, y Barri, rhwng 10:00am ac 11:00am. Nid oes angen apwyntiad.

 

Cynhelir cymhorthfa stryd unwaith y mis yn ogystal. Gweler y wasg leol am fanylion pellach.