Edwards, Stewart

Stewart T. Edwards   

 

Cyfeiriad:  

25 Lon-Yr-Eglwys

St. Brides Major

CF32 -SH

 

  • 07701 372558

Plaid: 

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi (Is-Cadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio (Is-Cadeirydd)
  • Grŵp Advisoyr Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Cyd Bwyllgor Amlosgfa Llangrallo
  • Neuadd Bentref Wick a Monknash

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Cyswllt Cymunedol 4 3 75% 1
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 8 8 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd as Adfywio) 11 11 100%  
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 10 10 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 Newid Buddiannau

Ward: St. Brides Major