Gray, Ben

Benjamin (Ben) T. Gray

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

 

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd 

 • Pwyllgor Cynlunio (Is-Gadeirydd) 

 • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr 

 • Pwyllgor Safonau

 • Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau

Cyrff Allanol

 • Cymdeithas Awdurdodau Iechyd Porthladdoedd

 • Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

 • Bwrdd Llywodraethwyr Coleg Caerdydd a'r Fro

 • Bwrdd Iechyd Prifsgol Caerdydd a'r Fro

 • Panel Heddlu a Throseddu Dr Cymru

 • Pwyllgor Rheoli Gwyl Bro Morgannwg

 • Cydweithredol Mabwysiadu Rhanbarthol y Fro Y Cymoedd a Chaerdydd

 • Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor

Hyrwyddwr Aelodau

 • Pobl Hyn

 • Diogelu

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Y Cabinet 6 6 100%  
Cynllunio 4 4 100%  
Penodiad Uwch Reoli        
Safonau 2 2 100%  
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)  3

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

 

Cofrestr Buddiant

 

Newid Buddiant  

Ward: Plymouth