Gray, Ben

Benjamin (Ben) T. Gray

 

Cyfeiriad: 

66 Castle Avenue

Penarth

CF64 3QS

 

 

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac Iechyd 

 • Pwyllgor Cynlunio (Is-Gadeirydd) 

 • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr 

 • Pwyllgor Safonau

 • Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau

Cyrff Allanol

 • Cymdeithas Awdurdodau Iechyd Porthladdoedd

 • Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

 • Bwrdd Llywodraethwyr Coleg Caerdydd a'r Fro

 • Bwrdd Iechyd Prifsgol Caerdydd a'r Fro

 • Penarth Arts and Craft Ltd: Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

 • Panel Heddlu a Throseddu Dr Cymru

 • Pwyllgor Rheoli Gwyl Bro Morgannwg

 • Cydweithredol Mabwysiadu Rhanbarthol y Fro Y Cymoedd a Chaerdydd

 • Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor

Hyrwyddwr Aelodau

 • Pobl Hyn

 • Diogelu

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%  
Y Cabinet 18 16 89% 2
Cynllunio 9 7 78% 2
Penodiad Uwch Reoli 3 3 100%  
Safonau 4 2 50% 2
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau        
Not a member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 5
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Diddordeb

 

 

Ward: Plymouth