Gray, Ben

Benjamin (Ben) T. Gray

 

Cyfeiriad: 

66 Castle Avenue

Penarth

CF64 3QS

 

 

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Aelod y Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden (O 20 Mawrth, 2019)

   

 • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel (Tan 20 Mawrth, 2019)

 • Fforwm Ymgynghorol ar a Cyd 

 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (Tan 20 Mawrth, 2019)

 • Pwyllgor Cynlunio (Cadeirydd)

 • Pwyllgor Safonau

 • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Cymdeithas Awdurdodau Iechyd Porthladdoedd

 • Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

 • Bwrdd Iechyd Prifsgol Caerdydd a'r Fro (O 21 Mawrth, 2019)

 • Grwp Cyferio Rhanddeiliail Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 • Cyfeillion Parc Belle Vue 

 • Gwasanaethau Gwifoddol Morgannwg (O 21 Mawrth, 2019)

 • Penarth Arts and Craft: Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

 • Cist Gymunedol Sportlot (O 21 Mawrth, 2019)

 • Cynhadledd Sefydlog Awdurdodau Lleol Hafren

 • Pwyllgor Rheoli Gwyl Bro Morgannwg

 • Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeildau Bro Morgannwg

 • Cydweithredol Mabwysiadu Rhanbarthol y Fro Y Cymoedd a Chaerdydd (O 21 Mawrth, 2019)

 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor (O 21 Mawrth, 2019)

 

Members Champion

 • Pobl Hyn

 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 6 75% 2
Cynllunio 12 12 100%  
Safonau 6 5 83%
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau 1 1 100%  
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 3 1 33% 2
Appointed
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn DinesigNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi Presennol   %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  

Cabinet (o 21 March, 2019)

 2 100%   
Replaced
Wedi'i ddisodli ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod AelodPresennol %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb  

Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel (Tan 20 Mawrth, 2019)

9 8 89% 1

Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (Tan 20 Mawrth, 2019)

11 8 73% 3

 

       
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Cabinet 3
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Plymouth