Griffiths, Owen

Owen Griffiths 

 

Cyfeiriad: 

c/o Y Cyngor Bro Morgannwg

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

 • 07720 063530
 • ogriffiths@valeofglamorgan.gov.uk

Party details:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Is-Gadeirydd)
 • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau
 • Pwyllgor Craffu Bwy'n Iach a Gofal Cymdeithasol
 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Is-Gadeirydd)
 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Is-Gadeirydd)
 • Pwyllgor Safonau
 • Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau
 • LHDT

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 4 67% 2
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 8 4 50% 4
Gwasanaethau Democrataidd 3 1 33% 2
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 8 4 50% 3
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 8 4 50% 3
Trwyddedu Statudol        
Safonau 4 3 75% 1
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau        

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau

 

 

Ward: Buttrills