Griffiths, Owen

Owen Griffiths 

 

Cyfeiriad: 

c/o Y Cyngor Bro Morgannwg

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07720 063530
  • ogriffiths@valeofglamorgan.gov.uk

Party details:

Annibynnol

 

Swyddogaethau yn y Cyngor


  • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Yn Ol Disgresiwn
  • Pwyllgor Craffu Bwy'n Iach a Gofal Cymdeithasol
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol 
  • Pwyllgor Cydbwyllgor Cydlyn'r Sector Wirfoddol

Hyrwyddwr Aelodau
  • LHDT

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Adolygu Taliadau Tai Yn Ol Disgresimn        
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3 3 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 2 2 100%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

1 1 100%  

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Cabinet 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

 

 

Cofrestr Buddiant

 

Newid Buddiannau

 

 

Ward: Buttrills