Griffiths, Owen

Owen Griffiths 

 

Cyfeiriad: 

c/o Y Cyngor Bro Morgannwg

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

 • 07720 063530
 • ogriffiths@valeofglamorgan.gov.uk

Party details:

Annibynnol

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau
 • Pwyllgor Craffu Bwy'n Iach a Gofal Cymdeithasol
 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Is-Gadeirydd)
 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Is-Gadeirydd)
 • Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (

  Yn dirprwyo)

   

 • Pwyllgor Safonau (tan 9 Ebrill 2021)
 • Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau (tan 9 Ebrill 2021)
 • LHDT

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 3 75% 1*
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 7 7 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 3 100%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  

Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir

(Yn dirprwyo)

3 0 0%  

 

* Nid oedd y Cynghorydd Griffiths yn gallu mynychu'r Cyfarfod Blynyddol oherwydd anawsterau technegol

Replaced During the Year
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb 
Safonau (tan 9 Ebrill 2021) 3 3 100%  
Pwyllgor Penodiadau: Pwyllgor Safonau (tan 9 Ebrill 2021) 0      

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau

 

 

Ward: Buttrills