Griffiths, Owen

Owen Griffiths 

 

Cyfeiriad: 

39 Buttrills Road

Y Barri

CF62 8EG

 

  • 07720 063530
  • ogriffiths@valeofglamorgan.gov.uk

Party details:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau
  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Cadeirydd)
  • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau
  • Pwyllgor Craffu Bwy Yb Iach a Gofal Cymdeithasol  (Tan 6 Mehefin 2018)
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Apeliadau 1 0 0% 1
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 9 7 78% 2
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 9 8 89% 1
Trwyddedu Statudol 2 1 50% 1

 

Replaced
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod AelodPresennol   %Presennol   Ymddiheuriad am absenoldeb

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)   

(Tan 6 Mehefin 2018) 

1 1 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau

 

 

Ward: Buttrills