Hanks, Sally

Sally M. Hanks

 

Cyfeiriad:

Greenmeadow

Mill Road

Boverton

CF61 1UH

 

  • 07701 372528

Plaid:

First Independents Llanilltud  

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau
  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai yn Ol Disgresiwn (Is-Gadeirydd)
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Cadeirydd)
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (o 6 Mehefin 2019)
  • Panel Penodi Pwyllgorau Safonau (0 6 Mehefin 2019)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 5 83% 1
Apeliadau        
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 3 1 33% 2
Adolygu Taliadau Tai yn Ol Disgresiwn        
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 8 8 100%  
Appointed
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi Presennol% Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Penodiad Uwch Reoli (o 6 Mehefin 2019) 3 3 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llanilltud Fawr