Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon
Iannucci, Cath

Catherine Iannucci

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

 

Plaid:

Llafur CymruLabour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio

Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldeb

Pwyllgor Ymchwilio (Is-gadeirydd)

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cyrff Allanol

Pwyllgor Rheoli Gwyl Bro Morgannwg 

Hyrwydd

Cydraddoldebau

Mae LGBT

wr

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2023)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 7 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 7 5 71% 1
Ymchwilio        
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 1 0 0% 1

 

Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1
Cyswllt Cymunedol  1

 

Cofrestr Buddiant

2022-23

 

Newid Buddiannau

2022-23

 

Ward: Cadog