Jarvie, Hunter

T. Hunter Jarvie

 

Cyfeiriad: 

The Armoury

46 Eastgate

Y Bont-faen

CF71 7AB

 

  • 07720 063548

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol
  • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai yn Ol Disgresiwn
  • Pwyllgor Craffu Bwy'n Iach a Gofal Cymdeithasol
  • Pwyllgor Ymchwilio
  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth

Cyrff Allanol

  • Cyd-Bwyllgor Archifau Morgannwg

  • Awdurdod Tan ac Achub De Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

 

O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Adolygu Taliadau Tai yn Ol Disgresiwn        
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 3 2 67% 1
Ymchwilio        
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 4 3 75% 1
Ymddiriedolaeth        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

  

Cofrestr Buddiant

 

Ward: Y Bont-faen

Manylion bywgraffyddol

 

Etholwyd y Cynghorydd Hunter Jarvie gyntaf i Gyngor Bwrdeistref Bro Morgannwg gynt yn 1982. Mae’n cynrychioli ward y Bont-faen dros y Ceidwadwyr.

 

Etholwyd ef yn Faer y Cyngor Bwrdeistref cynt yn 1988, ac yn Gadeirydd y Cyngor Unedol presennol rhwng 1999 a 2000.

 

Cyfreithiwr yw Hunter wrth ei alwedigaeth, a chymhwysodd yn 1968. Derbyniodd Radd Anrhydedd yn y Gyfraith o Brifysgol Birmingham yn 1965. Mae’n Is-lywydd ar Gymdeithas Ceidwadwyr Bro Morgannwg ac yn aelod o’i bwrdd. Yn ogystal, mae llywodraethwr yn ysgol gyfun Cowbridge Comprehensive ac Ysgol Iolo Morgannwg.

 

Mae’n Llywydd ar gangen y Bont-faen o’r Lleng Prydeinig.