Johnson, Ian

Dr Ian J. Johnson

 

Cyfeiriad:

204 Gladstone Road

Y Barri 

CF62 8ND


  • 07738 182867
  • 07720 063531

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol
  • Pwyllgor Archwilio
  • Pwyllgor Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu - Statudol
  • Pwyllgor Cynllunio
  • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynddol ar 9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  

 Archwilio

6 5 83%

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

9 9 100%  

 Cynllunio

12 12 100%  
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 9 9 100%  
Trwyddedu - Statudol 2 2 100%  
Penodiad Uwch Reoli 6 6 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Cabinet 6
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 3
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 3

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau

 

 

Ward: Buttrills