Johnson, Ian

Dr Ian J. Johnson

 

Cyfeiriad:

204 Gladstone Road

Y Barri 

CF62 8ND


  • 07738 182867
  • 07720 063531

Plaid:

Plaid Cymru

 Plaid-Cymru Party of Wales logo

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Archwilio

  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

  • Pwyllgor Cynllunio

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd 

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)  

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfor Blynddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  

 Archwilio

2 2 100%  

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

4 3 75%
Trwyddedu - Diogelwch Cyhoeddus 4 4 100%  
Trwyddedu - Statudol        
Cynllunio 6 6 100%  
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cabinet 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau

 

 

Ward: Buttrills