Kemp, Gordon

Gordon C. Kemp

 

Cyfeiriad: 

Flaxland Fach

Walterston

Llancarfan

CF62 3AS


 • 07701 372547

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol ei
 • Aelod y Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden 

  (Tan 20 Mawrth, 2019)

 • Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwifoddol

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Tan 20 Mawrth, 2019)
 • Gwasanaethau Gwifoddol Morgannwg (Tan 20 Mawrth, 2019)
 • Cyd-Gyngor Cymru: Ochr y Cyffogwyr
 • Cist Gymunedol Sportlot (Tan 20 Mawrth, 2019)
 • Cydweithredol Mabwysiadu Rhanbarthol y Fro Y Cymoedd a Chaerdydd (Tan 20 Mawrth, 2019)
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor (Tan 20 Mawrth, 2019)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 1 50% 1
Replaced
Wedi'i ddisodli ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod AelodPresennol %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb  

Cabinet (Tan 20 Mawrth, 2019)

20 20 100%  
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1
Cynllunio  2

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Rhws