Kemp, Gordon

Gordon C. Kemp

 

Cyfeiriad: 

Flaxland Fach

Walterston

Llancarfan

CF62 3AS


  • 07701 372547

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr Awdurdodau Lleol ei
  • Aelod y Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Hamdden
  • Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwifoddol

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
  • Gwasanaethau Gwifoddol Morgannwg
  • Cyd-Gyngor Cymru: Ochr y Cyffogwyr
  • Cist Gymunedol Sportlot
  • Cydweithredol Mabwysiadu Rhanbarthol y Fro Y Cymoedd a Chaerdydd
  • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cabinet 18 18 100%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 1 50% 1
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1
Cynllunio  2

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Rhws