Kemp, Gordon

Gordon C. Kemp

 

Cyfeiriad: 

Flaxland Fach

Walterston

Llancarfan

CF62 3AS


 • 07701 372547

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol

 • Pwyllgor Ymchwilio

 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

 • Pwyllgor Cynllunio

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro (Tan 20 Mawrth, 2019)
 • Gwasanaethau Gwifoddol Morgannwg (Tan 20 Mawrth, 2019)
 • Cyd-Gyngor Cymru: Ochr y Cyffogwyr
 • Cist Gymunedol Sportlot (Tan 20 Mawrth, 2019)
 • Cydweithredol Mabwysiadu Rhanbarthol y Fro Y Cymoedd a Chaerdydd (Tan 20 Mawrth, 2019)
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor (Tan 20 Mawrth, 2019)

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Ymchwilio        
Craffu (Dysgu a Diwylliant)        
Cynllunio        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Rhws