King, Peter

Peter G. King

 

Cyfeiriad: 

7 Corbett Road

Llandochau

CF64 2QX

 

  • 07973 966632

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Chludiant

  • Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (

    Yn dirprwyo)

     

  • Rhagoriaeth y Gymdeithas ar Gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus

  • Cyd Bwyllgor Prosiect Gwyrdd

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Cabinet 6 6 100%  

Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir

(Yn dirprwyo)

1 0 0%  
Not a Member but Present
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)  3
Cynllunio  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

 

Cofrestr Buddiant

Adroddiadau Blynyddol

Newid Buddiant

Ward: Cornerswell