King, Peter

Peter G. King

 

Cyfeiriad: 

7 Corbett Road

Llandochau

CF64 2QX

 

  • 07973 966632

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Chludiant

  • Pwyllgor Cynllunio (tan 6 Gorffennaf 2020)

  • Cyd-bwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (

    Yn dirprwyo)

     

  • Rhagoriaeth y Gymdeithas ar Gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus

  • Cyd Bwyllgor Prosiect Gwyrdd

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%  
Cabinet 18 18 100%  

Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir

(Yn dirprwyo)

3 1 33%  
Replaced During the Year
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Cynllunio 

(tan 6 Gorffennaf 2020)

9  7  78%  2
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Carfforaethol) 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 4

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Cornerswell