King, Peter

Peter G. King

 

Cyfeiriad: 

7 Corbett Road

Llandochau

CF64 2QX

 

  • 07973 966632

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdogaeth a Chludiant

  • Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir (

    Yn dirprwyo)

     

  • Rhagoriaeth y Gymdeithas ar Gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus

  • Cyd Bwyllgor Prosiect Gwyrdd

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Cabinet 3 3 100%  

Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir

(Yn dirprwyo)

1 0    
Not a Member but Present
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Cornerswell