McCaffer, Kathryn

Kathryn F. McCaffer

 

 • 07701 372545

 

  

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant

 • Pwyllgor Archwilio

 • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

 • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi

 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau

 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

 • Cydbwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol

Cyrff Allanol

 • Pwyllgor Rheolaeth YMCA Barri

 • Canser y Fron Nawr

 • Cyfeillion Parc Belle Vue

 • Pwyllgor Rheoli Canolfan Celfyddydu Eglwys Norwyaidd

 • Bwrdd Cynnal Disgyblion a Chynhwysiant Cymdeithasol

 • Relate

 • Eisteddfod Genedlaethol Grenhinol Cymru: Cyngor

 • Cist Gymunedol Sportlot

 • Canolfan Gelf St. Donats: Bwrdd Rheoli

 • Pwyllgor Rheoli Gwyl Bro Morgannwg

 • Cyngor Cymru i'r Deillion: Pwyllgor Gwaith

Hyrwyddwr Aelodau

 • Amser i Newid Cymru 

 • Ieuenctid

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  6 6 100%  
Cabinet 18

17

94% 1
Archwilio 4 3 75% 1
Gwasanaethau Democrataidd 3 1 33% 2
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 5 4 80% 1
Trwyddadu Diogelwch Cyhoeddus 8 5 63% 3
Trwyddedu Statudol        
Cyswllt Sector Gwirfoddol 2 2 100%  
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1
Cynllunio 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau

Ward: Plymouth