McCaffer, Kathryn

Kathryn F. McCaffer

 

 • 07701 372545

 

  

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Aelod Cabinet dros Hamdden, y Celfyddydau a Diwylliant

 • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

 • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi

 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau

 • Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

 • Panel Penodi Pwyllgorau Safonau

 • Cydbwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol

Cyrff Allanol

 • Pwyllgor Rheolaeth YMCA Barri

 • Canser y Fron Nawr

 • Cyfeillion Parc Belle Vue

 • Pwyllgor Rheoli Canolfan Celfyddydu Eglwys Norwyaidd

 • Bwrdd Cynnal Disgyblion a Chynhwysiant Cymdeithasol

 • Relate

 • Eisteddfod Genedlaethol Grenhinol Cymru: Cyngor

 • Cist Gymunedol Sportlot

 • Canolfan Gelf St. Donats: Bwrdd Rheoli

 • Pwyllgor Rheoli Gwyl Bro Morgannwg

 • Cyngor Cymru i'r Deillion: Pwyllgor Gwaith

Hyrwyddwr Aelodau

 • Amser i Newid Cymru 

 • Ieuenctid

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol 2 2 100%  
Cabinet 6 6 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 1 0 0% 1
Llywpdraethu ac Archwilio 2 2 100%  
Trwyddadu Diogelwch Cyhoeddus 2 2 100%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  
Cyswllt Sector Gwirfoddol 1 1 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)   2

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol 

 

Cofrestr Buddiant

 

Newid Buddiant

Ward: Plymouth