McCaffer, Kathryn

Kathryn F. McCaffer

 

 • 07701 372545

 

  

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

   • Pwyllgor Archwilio 

   • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

   • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

   • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Dewisol

   • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau

   • Pwyllgor Craffu Byw’n Iach a Gofal Cymdeithasol (Cadeirydd)

   • Pwyllgor Ymchwilio (Is-gadeirydd)

   • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant (o Benodwydo 21 Chwefror 2019) 

   • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (o Benodwydo 20 Gorffennaf 2018) 

   • Pwyllgor Trwyddedu Statudol  (o Benodwydo 20 Gorffennaf 2018)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Torrie Canser y Fron
 • Cyfeillion Parc Belle Vue
 • Pwyllgor Cydweithredol Rhanbarthol
 • Panel Rhianta Corfforaethol
 • Relate
 • Awdurdod Tân ac Achub De Cymru
 • Cyngor Cymru i'r Deillio: Pwyllgor Gweithredol

 

Hyrwyddwr Aelodau

 • Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

 • Amswer i Newid Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  8 8 100%  
Archwilio 6 5 83% 1
Cyswllt Cymunedol 4 3 75% 1
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Adolygu Taliadau Tai Dewisol 0      
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 10 10 100%   
Ymchwilio 0      
Not a Member of the Committee
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn DinesigNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

(A benodwyd o 21 Chwefror 2019)

2 2 100%  

Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus   

(A benodwyd o 20 Gorffennaf 2018)

8 7 88% 1

Trwyddedu Statudol

(A benodwyd o 

20 Gorffennaf 2018)

2 2 100%  
Not a Member
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
 Cabinet 2
 Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
 Cynllunio 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau

Ward: Plymouth