Cllr-Anne-Moore

J. Anne Moore

 

Cyfeiriad: 

6 Cardiff Road

Y Barri

CF63 2QY

 

  • 01446 721525
  • 07720 063532

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogeathau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau (Cadeirydd)

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

  • Panel Penodi Pwyllgorau Safonau

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Apeliadau        
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 2 0 0% 2
Trwyddedu Statudol 1 0 0% 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Buddiant

Adroddiadau Blynyddol

Ward: Cadog

Amserau cymorthfeydd

 

Yn gyffredinol, y trydydd dydd Sadwrn yn y mis rhwng 10.00 a.m. a 12.00 hanner dydd yn Llyfrgell Tref y Barri. Gweler y wasg am fanylion. Gall unrhyw un gysylltu â Anne ar unrhyw adeg trwy lythyr, ffôn neu e-bost.

Manylion bywgraffyddol

Bu Anne yn byw yn y Barri ers 1979, a chafodd ei phlant, sy’n oedolion erbyn hyn, eu magu yn yr ardal a’u haddysgu mewn ysgolion lleol. Mae Anne newydd ymddeol o’i gwaith fel Cynorthwyydd Personol/Ysgrifenyddes Dyddiadur i’r Aelod Cynulliad Jane Hutt ar ôl deng mlynedd o wasanaeth. 

 

Bu Anne yn gwasanaethu ar Gyngor Tref y Barri dros ward Cadog o 1987 tan 1995, ac fel Cynghorydd Bwrdeistref y Fro dros yr un ward o 1994 tan yr ailstrwythuro. Wedi hynny, parhaodd i wasanaethu fel Cynghorydd Llafur ar Gyngor Bwrdeistref y Fro dros ward Cadog.

  

Mae Anne yn awyddus i sicrhau bod Cadog, y Barri a’r Fro yn llefydd diogel i fyw, gweithio a magu teulu ynddynt. Mae Anne yn credu y gellir cyflawni hyn, ond er mwyn gwneud, mae angen i ni i gyd gydweithio fel cymuned.

 

Mae Anne a chynghorwyr eraill Cadog ar gael bob amser os oes angen cymorth ar etholwyr, a gellir cysylltu â hi drwy lythyr, galwad ffôn ac e-bost (gweler y manylion uchod).