Moore, Neil

Neil Moore

 

Cyfeiriad: 

6 Cardiff Road

Y Barri

CF63 2QY

 

 

 • 01446 721525
 • 07720 063533

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Arweinydd Gweithredol ac Aelod Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau

 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau (Cadeirydd)

 • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (Cadeirydd)

Cyrff Allanol 

 • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd

 • Diogelu'r Amgylchedd y DU

 • Cyd-Gyngor Cymru: Ochr y Cyffogwyr

 • Grwp Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru

 • Cyngor Sefydlog Awdurdodau Lleol Hafren

 • Bwrdd Gweithredu WLGA

 • Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  2 2 100%  
Cabinet 6 5 83% 1
Penodi Uwch Reolwyr        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)  2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Buddiant

Adroddiadau Blynyddol

Newid Buddiant

Ward: Cadog

Amserau cymorthfeydd

 

Yn gyffredinol, y trydydd dydd Sadwrn yn y mis rhwng 10.00 a.m. a 12.00 hanner dydd yn Llyfrgell Tref y Barri. Gweler y wasg am fanylion. Gall unrhyw un gysylltu â Neil ar unrhyw adeg trwy lythyr, ffôn neu e-bost.

Manylion bywgraffyddol

 

Mae Neil wedi bod yn Aelod o Gyngor Bro Morgannwg yn cynrychioli Ward Cadoc yn y Barri ers 1988 yn yr hen Fwrdeistref, lle roedd yn Ddirprwy Arweinydd cyn ad-drefniad Llywodraeth Leol.  

 

Yna, roedd Neil yn Gadeirydd Awdurdod Cysgodol Bro Morgannwg rhwng 1995 ac 1996, yn ystod cyfnod pontio ad-drefniad llywodraeth leol.  Mae wedi bod yn Arweinydd Grŵp Llafur y Fro ers sawl blwyddyn.

 

Cafodd ei ethol yn Ddirprwy Arweinydd Cyngor Bro Morgannwg o fis Rhagfyr 2006 tan fis Mai 2008 ac yn Arweinydd Gweithredol y Cyngor o fis Mai 2012 tan 2017, ar y cyd â Grŵp Annibynnol Llanilltud yn Gyntaf.

 

Ers yr etholiadau ym mis Mai 2017, mae Neil wedi bod yn Arweinydd y Grŵp Llafur - prif wrthblaid y Cyngor.

 

Ym mis Mai 2019, roedd Neil eto’n Arweinydd Gweithredol y Cyngor gan ffurfio clymblaid â Llafur, Grŵp Annibynnol y Fro a Grŵp Annibynnol Llanilltud yn Gyntaf.  Maent yn Gabinet Clymbleidiol â 7 aelod.

 

 Mae Neil wedi byw yn Y Barri ers 1979 gyda’i wraig Anne, sydd hefyd yn Gynghorydd ym Mro Morgannwg.  Mae ganddo ddau o blant sydd bellach yn oedolion ac a gafodd eu haddysg yn lleol, ac mae’n dad-cu balch i 3 o blant.

 

Roedd Neil yn Brif Swyddog Safonau Masnach Cynghorau Sir De Morgannwg a Chaerdydd tan iddo ymddeol yn gynnar yn 2002.

 

Mae’n actif iawn yn ei ward ac mae’n cynnal cymorthfeydd rheolaidd i helpu'r etholaeth.

 

Mae’n gefnogwr rygbi brwd, ac yn cefnogi tîm Cymru ynghyd â bod yn aelod o Glwb Rygbi Caerdydd a Chlwb Rygbi Gleision Caerdydd.  Mae’n treulio gweddill ei amser rhydd yn edrych ar ôl ei wyrion/wyresau, pryd bynnag y mae ganddo amser.