Morgan, Michael

Michael J.G. Morgan

Cyfeiriad: 

Lanlay

Llanbedr-y-fro

CF5 6LH


 • 07701 372543

Plaid:

 Grŵp Annibynwyr y Fro

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Pwyllgor Apeliadau
 • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol
 • Pwyllgor Gwasanaethau Democratiadd
 • Pwyllgor Craffu Cartrefi a Chymunedau
 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant
 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Is-Gadeirydd) (Tan 20 Gorffennaf 2018)
 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Is-Gadeirydd) (Tan 20 Gorffennaf 2018) 
 • Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir (Yn lle)
 • Pwyllgor Cydbwylltor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Sefydliad Addysgol Cambrian i Blant Byddar
 • Pwyllgor Rheoli Gwyl Bro Morgannwg
 • Cyngor y Fro ar Gyfer Pobl Fyddor

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Apeliadau 1 1 100%  
Cyswllt Cymunedol 4 2 50% 2
Gwasanaethau Democratiadd 2 2 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 10 8 80% 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 12 10 83% 2
Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoliddio a Rennir (Yn lle) 4 0 0%  
Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 2 0 0% 1
Replaced
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod AelodPresennol   %Presennol   Ymddiheuriad am absenoldeb

Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus  

(Tan 20 Gorffennaf 2018) 

1 1 100%  

Trwyddedu Statudol

(Tan 20 Gorffennaf 2018)

0      
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol 
Cynllunio 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Llanbedr-y-fro