Nugent-Finn, Rachel

Rachel Nugent-Finn

 

Cyfeiriad: 

5 Glodyn-Y-Gog

Y Barri

CF63 1FB


 • 07720 063534

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdol Lleol

 • Grwp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth 

  Morgannwg

 • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cyrff Allanol

 • Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg

 • Grwp Cyferio Rhanddeiliail Bwrdd Lechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 • Cist Gymunedol Sportlot

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%  
Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol  8 8 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 8 7 * 88%  
Trwyddedu Statudol        
Not a Member
 Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol

Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

*Nid oedd y Cyng. Nugent-Finn wedi derbyn hyfforddiant felly ni allai gymryd rhan yn y trafodion yn y cyfarfod (4 Mehefin 2019)

1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

Newid Buddiannau

 

 

Ward: Cadog