Nugent-Finn, Rachel

Rachel Nugent-Finn

 

Cyfeiriad: 

5 Glodyn-Y-Gog

Y Barri

CF63 1FB


 • 07720 063534

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdol Lleol

 • Grwp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth 

  Morgannwg

 • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

 • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

Cyrff Allanol

 • Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg

 • Grwp Cyferio Rhanddeiliail Bwrdd Lechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

 • Cist Gymunedol Sportlot

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)  3 3 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 3 3 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 2 2 100%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Buddiant

Newid Buddiant

  

Ward: Cadog