Nugent-Finn, Rachel

Rachel Nugent-Finn

 

Cyfeiriad: 

5 Glodyn-Y-Gog

Y Barri

CF63 1FB


  • 07720 063534

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurfol Lleol

  • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

  • Pwlyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

  • Pwyllgor Cynllunio

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Panel Rhianta Corfforaethol

 

Hyrwyddwr Aelodau

  • Gwrth-Drais yn y Cartref

  • Gwrthdlodi

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Apeliadau 1 0 0% 1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 10 9 90% 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 12 11 92% 1
Cynllunio 12 8 67% 3

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

Newid Buddiannau

 

 

Ward: Cadog