Parker, Andrew

Andrew Parker

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07720 063550

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Grwp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Is-Gadeirydd)

  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

  • Pwyllgor Cynllunio (Hyd at 12 Ionawr 2021 a'i Ailbenodi 6 Ebrill 2021)

Cyrff Allanol

  • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (Yn Dirprwyo)

  • Canolfan Gelf St Donats: Bwrdd Rheoli

  • Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cyswllt Cymunedol 3 2 67% 1
Craffu Cartrefi a Chymunedau) 8 4 50% 4
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 8 6 75% 2
meeting attendance
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Cynllunio 

(tan 12 Ionawr 2021)

4 4  100%  
meetimg attendances
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi Presennol% Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Cynllunio (o 6 Ebrill 2021) 100%   
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cynllunio  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Bont-faen