Parker, Andrew

Andrew Parker

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07720 063550

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Grwp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Is-Gadeirydd)

  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

  • Pwyllgor Cynllunio

Cyrff Allanol

  • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (Yn Dirprwyo)

  • Canolfan Gelf St Donats: Bwrdd Rheoli

  • Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 3 3 100%  
Cyswllt Cymunedol 1 1 100%  
Craffu Cartrefi a Chymunedau) 2 2 100%  
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 2 2 100%  
Cynllunio 1 1 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Bont-faen