Parker, Andrew

Andrew Parker

 

Cyfeiriad: 

The Great Barn

Redway Road

Tresimwn

CF5 6TR

 

 • 07720 063550

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Aelod y Cabinet dros y Gwasanaethau Tai ac Adeiladu
 • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai Dewisol (Is-gadeirydd)
 • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Is-Gadeirydd)
 • Pwyllgor Cynllunio
 • Pwyllgor Ymddiriedolaeth (Is-gadeirydd)
 • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru (Is-Gadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 

 • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (Rhodder)
 • Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol
 • Canolfan Gelf St. Donat's: Bwrdd Rheoli
 • Cymorth i Ddioddefwyr Bro Morgannwg

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Cabinet 22 22 100%  
Adolygu Taliadau Tai Dewisol 0      
Cynllunio 12 12 100%  
Ymddiriedolaeth 0      
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 3 3 100%  
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
Penodi Uwch Reoli  2

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Bont-faen