Parker, Andrew

Andrew Parker

 

Cyfeiriad: 

The Great Barn

Redway Road

Tresimwn

CF5 6TR

 

  • 07720 063550

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Grwp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Is-Gadeirydd)

  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

  • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

  • Pwyllgor Cynllunio

Cyrff Allanol

  • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (Yn Dirprwyo)

  • Canolfan Gelf St Donats: Bwrdd Rheoli

  • Awdurdod Iechyd Porthladd Bae Abertawe

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%  
Cyswllt Cymunedol 3 1 33%  
Craffu Tai a Chymunedau Diogel 8 5 63% 3
Craffu Dysgu a Diwylliant 8 5 63% 3
Cynllunio 9 9 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Bont-faen