Parker, Andrew

Andrew Parker

 

Cyfeiriad: 

The Great Barn

Redway Road

Tresimwn

CF5 6TR

 

 • 07720 063550

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

 • Grwp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg (Is-Gadeirydd)

 • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

 • Pwyllgor Cynllunio

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 

 • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (Rhodder)
 • Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol
 • Canolfan Gelf St. Donat's: Bwrdd Rheoli
 • Cymorth i Ddioddefwyr Bro Morgannwg

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Cyswllt Cymunedol        
Craffu Tai a Chymunedau Diogel        
Craffu Dysgu a Diwylliant        
Cynllunio        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Y Bont-faen