Penrose, Bob

Robert (Bob) A. Penrose

 

Cyfeiriad:   

7 Oyster Bend

Sili

CF64 5LW

 

  • 07701 372568

Plaid:

Annibynnol (Aelod o’r Grŵp y Ceidwadwyr)  

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi

  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%  
Cyswllt Cymunedol 3 3 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 3 3 100%  
Ymddiriedolaeth        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Cabinet 1
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 2
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1
Cynllunio 1
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru  2

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

Newid Buddiannau

Ward: Sili