Penrose, Bob

Robert (Bob) A. Penrose

 

Cyfeiriad:   

7 Oyster Bend

Sili

CF64 5LW

 

 • 07701 372568

Plaid:

Annibynnol (Aelod o’r Grŵp y Ceidwadwyr)  

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

 • Aelod o'r Cabinet ar gyfer Dysgu a Diwylliant (tan 1 Mai 2019)
 • Penodi Awdurdodau Lleol Llywodraethwyr Panel Ymgynghorol (Cadeirydd)
 • Cyd Cyd-bwyllgor y Gwasanaeth Addysg Consortiwm Canolbarth y De
 • Pwyllgor Cynllunio (tan 2 Mai 2019)
 • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (tan 2 Mai 2019)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Addysg Oedolion Cymru / Adult Learning Wales (tan 1 Mai 2019)
 • Pwyllgor Rheolaeth YMCA Barri (tan 1 Mai 2019)
 • Bwrdd Llywodraethwyr Coleg Caerdydd a'r Fro (tan 1 Mai 2019)
 • Cyd-Bwyllgor Addysg y Consortiwm Canolg y De (tan 1 Mai 2019)
 • Pwyllgor Rheoli Canolfan Celfyddydau Eglwys Norwyaidd
 • Bwrdd Cynnal Disgyblion a Chynhwysiant Cymdeithasol (tan 1 Mai 2019)
 • Cydraddolbed Hiliol yn Gyntaf (tan 1 Mai 2019)
 • Eisteddfod Genedlaethol Grenhinol Cymru: Cyngor (tan 1 Mai 2019)
 • Canolfan Gelf St. Donats: Bwrdd Rheoli (tan 1 Mai 2019)
 • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)
 • Bwrdd Cyfarwyddwyr CBAC (tan 1 Mai 2019)

Hyrwyddwr Aelodau 

 • Gofalwyr

 • Diogelu

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
No longer a Member
 Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
 Cabinet (tan 1 Mai 2019) 22 22 100%  
 Cynllunio (tan 2 Mai 2019) 11 11 100%  
 Penodiad Uwch Reoli (tan 2 Mai 2019) 6 3 50% 3
Present but not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 6
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

Newid Buddiannau

Ward: Sili