Penrose, Bob

Robert (Bob) A. Penrose

 

Cyfeiriad:   

7 Oyster Bend

Sili

CF64 5LW

 

 • 07701 372568

Plaid:

Annibynnol (Aelod o’r Grŵp y Ceidwadwyr)  

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

 • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

 • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi

 • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol

 • Pwyllgor Ymddiriedolaeth

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Addysg Oedolion Cymru / Adult Learning Wales (tan 1 Mai 2019)
 • Pwyllgor Rheolaeth YMCA Barri (tan 1 Mai 2019)
 • Bwrdd Llywodraethwyr Coleg Caerdydd a'r Fro (tan 1 Mai 2019)
 • Cyd-Bwyllgor Addysg y Consortiwm Canolg y De (tan 1 Mai 2019)
 • Pwyllgor Rheoli Canolfan Celfyddydau Eglwys Norwyaidd
 • Bwrdd Cynnal Disgyblion a Chynhwysiant Cymdeithasol (tan 1 Mai 2019)
 • Cydraddolbed Hiliol yn Gyntaf (tan 1 Mai 2019)
 • Eisteddfod Genedlaethol Grenhinol Cymru: Cyngor (tan 1 Mai 2019)
 • Canolfan Gelf St. Donats: Bwrdd Rheoli (tan 1 Mai 2019)
 • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)
 • Bwrdd Cyfarwyddwyr CBAC (tan 1 Mai 2019)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Cyswllt Cymunedol        
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi        
Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol        
Ymddiriedolaeth        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

Newid Buddiannau

Ward: Sili