Penrose, Bob

Robert (Bob) A. Penrose

 

Cyfeiriad:   

7 Oyster Bend

Sili

CF64 5LW

 

 • 07701 372568

Plaid:

Annibynnol (Aelod o’r Grŵp y Ceidwadwyr)  

 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

 • Aelod o'r Cabinet ar gyfer Dysgu a Diwylliant
 • Penodi Awdurdodau Lleol Llywodraethwyr Panel Ymgynghorol (Cadeirydd)
 • Cyd Cyd-bwyllgor y Gwasanaeth Addysg Consortiwm Canolbarth y De
 • Pwyllgor Cynllunio
 • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Addysg Oedolion Cymru / Adult Learning Wales
 • Asiantaeth Celfyddydau ac Adfywio
 • Pwyllgor Rheolaeth YMCA Barry
 • Bwrdd Llywodraethwyr Coleg Caerdydd a'r Fro
 • Cyd-Bwyllgor Addysg y Consortiwm Canolg y De
 • Pwyllgor Rheoli Canolfan Celfyddydau Eglwys Norwyaidd
 • Bwrdd Cynnal Disgyblion a Chynhwysiant Cymdeithasol
 • Cydraddolbed Hiliol yn Gyntaf
 • Eisteddfod Genedlaethol Grenhinol Cymru: Cyngor
 • Canolfan Gelf St. Donats: Bwrdd Rheoli
 • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)
 • Bwrdd Cynghori Canolfan Blant Integedig Western Vale
 • Bwrdd Cyfarwyddwyr CBAC

Hyrwyddwr Aelodau 

 • Gofalwyr

 • Diogelu

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol  Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 7 7 100%  
Cabinet 20 20 100%  
Cynllunio 11 11 100%  
Penodiad Uwch Reoli 6 3 50% 3
Present but not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 5
Deddf Ystad yr Eglwys Yng Nghymru 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

Newid Buddiannau

Ward: Sili