Robertson, Andrew

Andrew (Andy) R. Robertson

 

Cyfeiriad: 

Beggan Farm

Leckwith

CF11 8AS


  • 07720 063557

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

 Conservatives-logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

  • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai yn ol Disgresiwn

  • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

  • Pwyllgor Safonau

  • Pwyllgor Safonau Penodi i Bwyllgorau

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 5 5 100%   
Cyswllt Cymunedol 3 2 67% 1
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Adolygu Taliadau Tai yn ol Disgresiwn        
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio)

8

8 100%  
Safonau 3 3 100%  
Safonau Penodi i Bwyllgorau        
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet  1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Dinas Powys