Rowlands, Leighton

Leighton O. Rowlands

 

Cyfeiriad: 

18 Hywel Crescent

Y Barri

CF63 1DL

 

 • 07720 063564

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

 • Pwyllgor Archwilio

 • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Cadeirydd)

 • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau

 • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

 • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

 • Pwyllgor Cynllunio

 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

 • Pwyllgor Safonau (tan 9 Gorffennaf)

 • Pwyllgor Safonau Penodi i Bwyllgorau (tan 9 Gorffennaf)

 • Cydbwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol

 

Cyrff Allanol

 • Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg

 • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 6 6 100%   
Archwilio  4 4 100%  
Gwasanaethau Democratiadd 3 3 100%  
Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio 8 7 88% 1
Craffu Tai a Chymunedau Diogel 8 6 75% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 8 7 88% 1
Trwyddedu Statudol        
Cynllunio 9 7 78% 2
Cyswllt Sector Gwirfoddol 2 2 100%   
Replaced During the Year
Wedi'i ddisodil ar y canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn Dinesig  Nifer y cyfarfodydd a gynhaliwyd tra bod Aelod Presennol % Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb

Safonau 

(tan 9 Gorffennaf)

0      

Safonau Penodi i Bwyllgorai 

(tan 9 Gorffennaf)

0      
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Cabinet 2
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau 

 

 

Ward: Dyfan