Rowlands, Leighton

Leighton O. Rowlands

 

Cyfeiriad: 

18 Hywel Crescent

Y Barri

CF63 1DL

 

 • 07720 063564

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

 • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

 • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai yn ol Disgreiswn

 • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau

 • Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio (Is-Gadeirydd)

 • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

 • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

 • Pwyllgor Cynllunio

 • Cydbwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol

 

Cyrff Allanol

 • Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg

 • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Cyswllt Cymunedol 1 1 100%  
Adolygu Taliadau Tai un ol Disgreiswn        
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 3 3 100%  
Llywodraethu ac Archwilio  2 2 100%  
Craffu (Cartrefi  a Chymunedau) 3 2 67% 1
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 4 3 75%  
Cynllunio 4 4 100%  
Cyswllt Sector Gwirfoddol 1 1 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Cabinet   1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Buddiant

 

Newid Buddiant 

 

 

Ward: Dyfan