Rowlands, Leighton

Leighton O. Rowlands

 

Cyfeiriad: 

18 Hywel Crescent

Y Barri

CF63 1DL

 

 • 07720 063564

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

 • Pwyllgor Archwilio

 • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

 • Pwyllgor Adolygu Taliadau Tai yn ol Disgreiswn

 • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau

 • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

 • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

 • Pwyllgor Craffu Dysgu a Diwylliant

 • Pwyllgor Cynllunio

 • Cydbwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol

 

Cyrff Allanol

 • Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg

 • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 4 4 100%  
Archwilio  3 3 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 1 50% 1
Adolygu Taliadau Tai un ol Disgreiswn        
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 7 7 100%  
Craffu (Cartrefi  a Chymunedau) 7 5 71% 2
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 7 6 86% 1
Cynllunio 7 7 100%  
Cyswllt Sector Gwirfoddol 1 1 100%  
3
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol 
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)  1
Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau 

 

 

Ward: Dyfan