Rowlands, Leighton

Leighton O. Rowlands

 

Cyfeiriad: 

18 Hywel Crescent

Y Barri

CF63 1DL

 

 • 07720 063564

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru 

Conservatives-logo

 

 • Pwyllgor Archwilio

 • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd (Cadeirydd)

 • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio

 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau

 • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel

 • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd

 • Pwyllgor Cynllunio

 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus

 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol

 • Pwyllgor Safonau

 • Pwyllgor Safonau Penodi i Bwyllgorau

 • Cydbwyllgor Cyswllt Sector Gwirfoddol

 

Cyrff Allanol

 • Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a Bro Morgannwg

 • Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020) 

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)        
Archwilio         
Gwasanaethau Democratiadd        
Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio        
Craffu Tai a Chymunedau Diogel        
Cynllunio        
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus        
Trwyddedu Statudol        
Safonau        
Safonau Penodi i Bwyllgorai         
Cyswllt Sector Gwirfoddol        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Buddiannau 

 

 

Ward: Dyfan