Sivagnanam, Ruba

Sivaruby (Ruba) Sivagnanam

 

Cyfeiriad: 

39 Clive Place

Penarth

CF64 1AW

 

 • 07701 372550

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Pwyllgor Apeliadau (Is-Gadeirydd)

 • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

 • Pwyllgor Craffu'r Amgylchedd ac Adfywio (Is-Gadeirydd)

 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau

 • Cyngor ar Bopeth Caerdydd a Bro Morgannwg

 • Cyfeillion Parc Belle Vue

 • Cydraddolbed Hiliol yn Gyntaf

Hyrwyddwr Aelodau

 • Gwrthdlodi

 • Amrywiaeth

 • Cydraddoldeb

 

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 23 Mai 2022)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 2 2 100%  
Apeliadau        
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 3 3 100%  
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 3 3 100%  

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Buddiant

 

Newid Buddiant

 

Ward: Sant Augustine