Thomas, John

John W. Thomas

Cyfeiriad Cartref: 

Flemingston Court

Trefflemin

Bro Morgannwg

CF62 4QJ

  • 07725 828625

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Apeliadau

  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

  • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol 

  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Cadeirydd)

  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Cadeirydd)

  • Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  4 4 100%  
Apeliadau         
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 6 4 67% 2
Craffu (Byw yn Iach a Gofal Cymdeithasol) 7 7 100%  
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 3 3 100%  
Trwyddedu Statudol 1 1 100%  
Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 3 2 67% 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Llog

 

 

Ward: Sain Tathan

Manylion bywgraffyddol

 

Ganed y Cynghorydd Thomas yn Sain Tathan a chael ei addysg yn yr ysgol gynradd yno ac yn Kings School, Caerdydd. Ar ôl iddo adael yr ysgol, aeth i Goleg Amaeth Brynbuga cyn dychwelyd i fferm y teulu yn Nhrefflemin.

 

Cafodd ei ethol i Gyngor Bro Morgannwg dros ward Sain Tathan yn 1999.

 

Bu’r Cynghorydd Thomas yn Is-gadeirydd ar Bwyllgor Iechyd yr Amgylchedd am flwyddyn, ac yna’n Gadeirydd ar Bwyllgor Craffu Cymunedau Diogel ac Iach o 2000-01.

 

Yn ogystal, bu’n Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ac ar Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.