Thomas, John

John W. Thomas

 

Cyfeiriad ar gyfer Gohebu: 

Swyddfa arweinwyr

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri 

CF63 4RU

 • 01446 709470

 

Cyfeiriad Cartref: 

Flemingston Court

Trefflemin

Bro Morgannwg

CF62 4QJ

 • 07725 828625

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Arweinydd Gweithredol y Cyngor a'r Cabinet Aelod dros Perfformiad ac Adnoddau
 • Fforwm Ymgynghorol Cydraddoldebau (Cadeirydd)
 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
 • Pwyllgor Penodi Uwch Reolwyr (Cadeirydd)

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd
 • Diogelu'r Amgylchedd yn y DU
 • Cyd-Gyngor Cymru: Ochr y Cyffogwyr
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol
 • Cyd Bwyllgor Prosiect Gwyrdd
 • Grŵp Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru
 • Panel Heddlu a Throseddu De Cymru
 • Cynhadledd Sefydlog Awdurdodau Lleol Hafren
 • Bwrdd Gweithredu WLGA
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor
 • Consortiwm Prynu Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  8 8 100%  
Cabinet 22 21 95% 1
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 9 9 100%  
Trwyddedu Statudol 2 2 100%  
Penodiad Uwch Reoli 6 6 100%  
Not a Member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 2
Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 1
Craffu (Cartrefi a Chymunedau)  1
Craffu (Dysgu a Diwylliant)  2

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Llog

 

 

Ward: Sain Tathan

Manylion bywgraffyddol

 

Ganed y Cynghorydd Thomas yn Sain Tathan a chael ei addysg yn yr ysgol gynradd yno ac yn Kings School, Caerdydd. Ar ôl iddo adael yr ysgol, aeth i Goleg Amaeth Brynbuga cyn dychwelyd i fferm y teulu yn Nhrefflemin.

 

Cafodd ei ethol i Gyngor Bro Morgannwg dros ward Sain Tathan yn 1999.

 

Bu’r Cynghorydd Thomas yn Is-gadeirydd ar Bwyllgor Iechyd yr Amgylchedd am flwyddyn, ac yna’n Gadeirydd ar Bwyllgor Craffu Cymunedau Diogel ac Iach o 2000-01.

 

Yn ogystal, bu’n Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ac ar Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.