Thomas, John

John W. Thomas

Cyfeiriad Cartref: 

Flemingston Court

Trefflemin

Bro Morgannwg

CF62 4QJ

 • 07725 828625

Plaid:

Grŵp Annibynwyr y Fro 

 

Swyddogaethau yn y Cyngor

 • Pwyllgor Apeliadau

 • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol

 • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol 

 • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus (Cadeirydd)

 • Pwyllgor Trwyddedu Statudol (Cadeirydd)

 • Cydbwyllgor y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

 • Pwyllgor Ymgynghorol Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd
 • Diogelu'r Amgylchedd yn y DU
 • Cyd-Gyngor Cymru: Ochr y Cyffogwyr
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol
 • Cyd Bwyllgor Prosiect Gwyrdd
 • Grŵp Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru
 • Panel Heddlu a Throseddu De Cymru
 • Cynhadledd Sefydlog Awdurdodau Lleol Hafren
 • Bwrdd Gweithredu WLGA
 • Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: Cyngor
 • Consortiwm Prynu Cymru

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2019 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 6 Mai 2020)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 20 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)         
Apeliadau         
Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol        
Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol        
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus        
Trwyddedu Statudol        
Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir        

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Newid Llog

 

 

Ward: Sain Tathan

Manylion bywgraffyddol

 

Ganed y Cynghorydd Thomas yn Sain Tathan a chael ei addysg yn yr ysgol gynradd yno ac yn Kings School, Caerdydd. Ar ôl iddo adael yr ysgol, aeth i Goleg Amaeth Brynbuga cyn dychwelyd i fferm y teulu yn Nhrefflemin.

 

Cafodd ei ethol i Gyngor Bro Morgannwg dros ward Sain Tathan yn 1999.

 

Bu’r Cynghorydd Thomas yn Is-gadeirydd ar Bwyllgor Iechyd yr Amgylchedd am flwyddyn, ac yna’n Gadeirydd ar Bwyllgor Craffu Cymunedau Diogel ac Iach o 2000-01.

 

Yn ogystal, bu’n Gadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu ac ar Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.