Thomas, Neil

Neil C. Thomas

 

Cyfeiriad:

1 Milton Road

Penarth

CF64 2SW

 

  • 07701 372554

Plaid:

Ceidwadwyr Cymru

Conservatives-logo 

Swyddogaethau yn y Cyngor 

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
  • Pwyllgor Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi
  • Grŵp Ymgynghorol Arfordir Treftadaeth Morgannwg
  • Pwyllgor Craffu Byw'n Iach a Gofal Cymdeithasol (A benodwyd o 6 Mehefin 2018)
  • Fforwm Ymgynghorol ar y Cyd
  • Pwyllgor Cynllunio

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar  9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol % PresennolYmddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 2 2 100%  
Ymddeol yn Gynnar / Dileu Swyddi 8 8 100%  
Cynllunio 12 12 100%  
Not a Member of the Committee
Penodwyd i'r canlynol YN YSTOD Y Flwyddyn DinesigNifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd ers eu penodi Presennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb  

Craffu (Bwy Yn Iach a Gofal Cymdeithasol)    

(A benodwyd o 6 Mehefin 2018)

9 9 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y CyfarfodPresennol
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau  

 

Newid Buddiannau 

 

 

Ward: Sant Augustine