Wilkinson, Margaret

Margaret R. Wilkinson

 

Cyfeiriad: 

26 Aberaeron Close

Gibbonsdown

Y Barri

CF62 9BT


 

  • 07720 063569

Plaid:

Llafur Cymru

 Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Penodi Panel Ymgynghorol Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol
  • Pwyllgor Craffu Tai a Chymunedau Diogel
  • Pwyllgor Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus
  • Pwyllgor Trwyddedu Statudol
  • Pwyllgor Cynllunio

Cynrychiolydd Cyngor ar Gyrff Allanol

  • Consortiwm Awdurdodau Lleol yng Nghymru

  • Diogelu'r Amgylchedd yn y DU

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 8 Mai 2019)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 9 Mai 2018Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol) 8 8 100%  
Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 10 8 80% 2
Cynllunio 12 9 75% 3
Trwyddedu Diogelwch Cyhoeddus 9 7 78% 2
Trwyddedu Statudol 2 2 100%  
Not a member
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod  Presennol 
Cabinet  3

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

 

 

Cofrestr Diddordebau

Adroddiadau Blynddol

Ward: Gibbonsdown