Wilson, Mark

Mark R. Wilson

 

Cyfeiriad: 

c/o Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton

Y Barri

CF63 4RU

 

  • 07701 372564

Plaid:

Llafur Cymru

 

Labour-rose logo

Swyddogaethau yn y Cyngor

  • Pwyllgor Archwilio

  • Pwyllgor Cyswllt Cymunedol

  • Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol (Cadeirydd)

  • Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

  • Pwyllgor Ymchwilio (Cadeirydd)

  • Pwyllgor Cynllunio 

  • Pwyllgor Ymddiriedolaeth (Is-Gadeirydd)

  • Pwyllgor Deddf Ystad yr Eglwys yng Nghymru (Cadeirydd)

 

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd

(O'r Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020 i'r Cyfarfod Blynyddol ar 10 Mai 2021)

 

Attendance at Meetings
Penodwyd i'r canlynol yn y Cyfarfod Blynyddol ar 14 Medi 2020Nifer y Cyfarfodydd a gynhaliwyd hyd ymaPresennol %Presennol Ymddiheuriad am absenoldeb
Y Cyngor (gan gynnwys y Cyfarfod Blynyddol)  4 4 100%  
Archwilio 2 2 100%  
Cyswllt Cymunedol 2 1 50% 1
Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) 5 5 100%  
Gwasanaethau Democrataidd 1 1 100%  
Ymchwilio        
Cynllunio 5 5 100%  
Ymddiriedolaeth        
Deddf Ystad yr Eglwys yng Nghymru 2 2 100%  
Not a Member but Present
Heb fod yn Aelod o’r Pwyllgor ond yn bresennol yn y Cyfarfod Presennol
Craffu (Dysgu a Diwylliant) 1

Presenoldeb mewn Cyfarfodydd mewn Blynyddoedd Trefol Blaenorol

 

Cofrestr Diddordebau

 

Ward: Stanwell

Manylion bywgraffyddol

Mae Mark yn Gynghorydd Tref ym Mhenarth dros Stanwell. Mae’n llywodraethwr ysgol ac mae’n darlithio mewn Astudiaethau Busnes yng Ngholeg Glan Hafren.