Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Ebrill 2022. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

 

Y Cyngor

25 Ebr

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

5 Ebr

Y Cabinet (2.00 p.m.)

11 Ebr;

25 Ebr 

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

13 Ebr;

14 Ebr

Is-bwyllgor Trwyddedu (10.00 a.m.)

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

12 Ebr

Cynllunio (4.00 p.m.)

13 Ebr

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

5 Ebr

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau) 

6 Ebr

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) (5.00 p.m.)

7 Ebr

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

11 Ebr 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

27 Ebr 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

4 Ebr

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

4 Ebr

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)