Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Ebrill 2023 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall: 

 

Y Cyngor

24 Ebr 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

20 Ebr 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

18 Ebr 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

3 Ebr;

17 Ebr 

13 Ebr;

27 Ebr

Trwyddedu – Statudol (10.00 a.m.)

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

26 Ebr 

Is-bwyllgor Trwyddedu (10.00 a.m.)

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

25 Ebr 

Cynllunio (4.00 p.m.)

26 Ebr 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.) 

18 Ebr 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

19 Ebr 

Penodiad Uwch Reoli (9.30 a.m.)

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

20 Ebr 

Safonau (2.00 p.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth (4.00 p.m.

 

Llywodraethu ac Archwilio (4.00 p.m.)

25 Ebr

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg (5.30 p.m.)

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

3 Ebr 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

11 Ebr 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru (4.15 p.m.)

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir