Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Chwefror 2022. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol 

 

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

8 Chwef

Y Cabinet (2.00 p.m.)

14 Chwef;

28 Chwef

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

16 Chwef;

17 Chwef

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

15 Chwef

Cynllunio (4.00 p.m.)

23 Chwef 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

8 Chwef

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

9 Chwef 

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) (5.00 p.m.)

10 Chwef

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

21 Chwef

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

14 Chwef

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)