Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Chwefror 2023 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall: 

 

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

23 Chwef 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

7 Chwef 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

13 Chwef;

27 Chwef 

Trwyddedu – Statudol (10.00 a.m.)

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

15 Chwef 

Is-bwyllgor Trwyddedu (10.00 a.m.)

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

14 Chwef

Cynllunio (4.00 p.m.)

 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

7 Chwef 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

8 Chwef 

Penodiad Uwch Reoli (9.30 a.m.)

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

9 Chwef 

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

27 Chwef 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg (5.30 p.m.)

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

13 Chwef 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (10.00 a.m.)