Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Ionawr 2022. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

 

 

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

11 Ion

Y Cabinet (2.00 p.m.)

10 Ion;

24 Ion

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

19 Ion;

20 Ion

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

18 Ion

Cynllunio (4.00 p.m.)

26 Ion 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

11 Ion 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

12 Ion 

Penodiad Uwch Reoli (2.00 p.m.)

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) (5.00 p.m.)

13 Ion

Safonau (10.00 a.m.)

27 Ion 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

25 Ion 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

24 Ion 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru (4.00 p.m.)

17 Ion 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)