Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Gorffennaf 2022. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

Y Cyngor

18 Gorff 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

12 Gorff 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

4 Gorff;

18 Gorff

9 Gorff;

23 Gorff

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

13 Gorff 

Is-bwyllgor Trwyddedu (10.00 a.m.)

[Gweld Ffrwd Fyw - 5 Gorffennaf 2022]

5 Gorff 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

12 Gorff 

Cynllunio (4.00 p.m.)

27 Gorff 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

[Gweld Ffrwd Fyw - 5 Gorffennaf]

5 Gorff 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

[Gweld Ffrwd Fyw - 6 Gorffennaf]

6 Gorff 

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

7 Gorff 

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

11 Gorff 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

14 Gorff 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

25 Gorff 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru (4.15 p.m.)

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir