Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Mawrth 2022. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol 

 

Y Cyngor

7 Maw 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00p.m.)

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

8 Maw 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

14 Maw;

28 Maw 

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

16 Maw;

17 Maw

Is-bwyllgor Trwyddedu (10.00 a.m.)

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

15 Maw 

Cynllunio (4.00 p.m.)

23 Maw 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

8 Maw 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

9 Maw 

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) (5.00 p.m.)

10 Maw

Safonau (2.00 p.m.)

24 Maw 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)

23 Maw