Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor

 

Amserlen Cyfarfodydd mis Mawrth 2023 – bydd pob cyfarfod yn dechrau am 6.00 p.m. oni nodir fel arall:

  

Y Cyngor

6 Maw 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

23 Maw 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

7 Maw 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

13 Maw;

27 Maw 

2 Maw;

16 Maw;

30 Maw

Trwyddedu – Statudol 

Yn syth ar ôl Trwyddedu Diogelu'r Cyhoedd

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

15 Maw 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

14 Maw 

Cynllunio (4.00 p.m.)

1 Maw;

29 Maw 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

7 Maw 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

8 Maw 

Penodiad Uwch Reoli (10.00 a.m.)

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

9 Maw 

Safonau (10.00 a.m.)

23 Maw 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg (5.30 p.m.)

 

Cyswllt Cymunedol 

23 Maw 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (10.00 a.m.)

21 Maw