Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Tachwedd 2021. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

 

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus 

(10.00 a.m.)

16 Tach 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

1 Tach;

15 Tach;

29 Tach

8 Tach;

22 Tach

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) (4.00 p.m.)

17 Tach 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

16 Tach 

Cynllunio (4.00 p.m.)

24 Tach

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

9 Tach

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

10 Tach 

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) (5.00 p.m.)

11 Tach 

Safonau (10.00 a.m.)

25 Tach 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

[Gweld Ffrwy Fyw]

4 Tach

(Arbenning) 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

30 Tach 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

22 Tach 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)