2Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Tachwedd 2022. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

 

Y Cyngor

9 Tach (Abennig) 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

24 Tach 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus 

(10.00 a.m.)

8 Tach 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

14 Tach;

28 Tach

3 Tach;

17 Tach 

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) (4.00 p.m.)

16 Tach 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

15 Tach 

Cynllunio (4.00 p.m.)

23 Tach 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

8 Tach 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

3 Tach 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

9 Tach 

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant)

10 Tach 

Safonau (10.00 a.m.)  24 Tach 
Apeliadau   

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

21 Tach

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru

 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)