Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Hydref 2021. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

Y Cyngor

11 Hyd (Arbeinnig) 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi 

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

19 Hyd 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

4 Hyd;

18 Hyd

11 Hyd;

25 Hyd

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

20 Hyd;

21 Hyd 

Is-bwyllgor Trwyddedu (10.00 a.m.)

12 Hyd 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

19 Hyd 

Cynllunio (4.00 p.m.)

27 Hyd 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

12 Hyd 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

13 Hyd 

Penodiad Uwch Reoli

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) (5.00 p.m.)

14 Hyd 

Safonau (10.00 a.m.)

 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

4 Hyd 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

18 Hyd 

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru (4.00 p.m.)

4 Hyd 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (10.00 a.m.)