Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Hydref 2022. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

 

Y Cyngor

 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (4.00 p.m.)

27 Hyd 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus (10.00 a.m.)

4 Hyd 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

3 Hyd;

17 Hyd;

31 Hyd

6 Hyd;

20 Hyd

Trwyddedu – Statudol

 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol)

12 Hyd

Is-bwyllgor Trwyddedu (1.00 p.m.)

14 Hyd 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

11 Hyd 

Cynllunio (4.00 p.m.)

19 Hyd 

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

4 Hyd 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus (10.00 a.m.)  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

5 Hyd 

Penodiad Uwch Reoli (9.00 a.m.)

13 Hyd

Craffu (Dysgu a Diwylliant) Wedi'i Ailymgynnul (5.00 p.m.)

 

Craffu (Dysgu a Diwylliant) Yn Syth Ar Ol y Cyfarfod a Ailgynullwyd 

6 Hyd 

 

6 Hyd

Safonau (9.30 a.m.)

6 Hyd 

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

24 Hyd 

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

27 Hyd 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

24 Hyd 

17 Hyd

Gwasanaethau Democrataidd (4.00 p.m.)

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru (4.00 p.m.)

10 Hyd 

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (10.00 a.m.)