Cyfarfodydd Pwyllgor y Cyngor 

 

Amserlen Cyfarfodydd ar gyfer Medi 2021. Bydd pob cyfarfod yn cychwyn am 6.00 p.m. a bydd yn cael ei gynnal bron oni nodir yn wahanol

Y Cyngor

20 Medi 

Ymddeol Yn Gynnar / Dileu Swyddi (10.00 a.m.)

 
Cyfarfod Blynyddol

 

Trwyddedu – Diogelwch Cyhoeddus 

(10.00 a.m.)

21 Medi 

Y Cabinet (2.00 p.m.)

6 Medi;

20 Medi 

13 Medi;

27 Medi

Trwyddedu – Statudol

Yn syth ar ôl y Pwyllgor Trwyddedu Diogelu'r Cyhoedd

21 Medi 

Craffu (Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol) (4.00 p.m.)

22 Medi 

Is-bwyllgor Trwyddedu 

 

Craffu (Yr Amgylchedd ac Adfywio) 

21 Medi 

Cynllunio (4.00 p.m.) 

1 Medi;

29 Medi

Craffu (Byw Yn Iach a Gofal Cymdeithasol) (5.00 p.m.)

14 Medi 

Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 

Craffu (Cartrefi a Chymunedau)

15 Medi 

Penodiad Uwch Reoli (9.00 a.m.)

 14 Medi

Craffu (Dysgu a Diwylliant) (5.00 p.m.)

16 Medi 

Safonau (10.00 a.m.)

9 Medi  

Apeliadau 

 

Ymddiriedolaeth

 

Llywodraethu ac Archwilio

23 Medi

Fforwm Mynediad Lleol Bro Morgannwg 

 

Cyswllt Cymunedol 

 

Cydbwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

 

Gwasanaethau Democrataidd

 

Deddf Ystâd yr Eglwys Yng Nghymru (4.00 p.m.)

20 Medi 

28 Medi

 Ymchwilio

 

Cydbwyllgor Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir 

(10.00 a.m.)

28 Medi